Het Bestuur.

Functie Naam
Voorzitter Dennis Willeboordse
Secretaris Sjaak Janse
Penningmeester Lia Dekker
Vice-voorzitter, PR, website, jaarboekje Martijn Minderhoud
2e Secretaris Lies Sturm-Dominicus
2e penningmeester, medewerkers Jan Willem Poppe
Bekercommissie, inentingsbestand Roald Leendertse
Materiaalcommissie Jasper van der Maas
Materiaalcommissie Rudi van de Rest

   

 Delta Zeeland Fonds en
Rabobank Clubkas Campagne
zijn ook in 2017 onze grootste
donateurs.